Den nya tyska regeringen söker efter tydliga regler för kryptovalutor. I ett nyligen genomfört koalitionsavtal nämner de att de vill hitta liknande regelverk mellan traditionell finans och andra typer av innovativa företag. Detta kommer efter ett koalitionsavtal i Tyskland där Socialdemokraterna (SDP) samarbetade med Miljöpartiet och de fria demokraterna.

Ny tysk regering föreslog tydliga kryptoregler

I avtalet publiceras av dessa tre politiska partier vill de erbjuda risktillräcklig tillsyn till nya företag och teknologier som blockkedjeteknik och kryptovalutor. I grund och botten vill de hitta bättre sätt att ta itu med det sätt på vilket finansiella innovationer regleras.

Koalitionsregeringen talade om att europeiska tillsynsmyndigheter arbetar under tydliga regler. Som de förklarade finns det ett behov av europeisk övervakning relaterad till kryptovalutor och företag som verkar på marknaden. Avsikten är att identifiera verkliga ägare och förhindra penningtvättsverksamhet genom digitala valutor.

Det är värt att ta hänsyn till att kryptoregler fortfarande utvecklas runt om i världen. Det finns inget tydligt marknadsexempel på hur man reglerar digitala tillgångar. Det finns länder som El Salvador som redan har gjort Bitcoin lagligt betalningsmedel. Vissa andra länder som Kina har implementerat mycket strikta regler för att kontrollera kryptovalutamarknaden i landet.

Europa har ännu inte ett tydligt regelverk för kryptovalutaföretag och blockkedjeföretag att verka. Det finns dock vissa jurisdiktioner som har varit vänligare än andra. Även om det är utanför Europeiska unionen, har Schweiz varit ett tydligt nav för kryptovaluta för investerare och företag.

Nu arbetar Tyskland med att presentera tydligare regelverk kring kryptovalutor. Även om detta kan vara positivt för företag som verkar på marknaden, kanske det inte är det bästa för användare som vill skydda sin integritet och identitet. Individer måste dela med sig av all information som krävs för att företag ska kunna följa reglerna mot penningtvätt.

Dessutom har Frankrike också bett Binance att förbättra sin AML-efterlevnad innan de beslutar sig för att öppna ett nytt kontor i landet. Den franska finanstillsynsmyndigheten Authorité des Marchés Financiers (AMF) informerade att om Binance vill skapa ett lokalt nav i Paris, måste det förbättra sina AML-processer.

Binance är en av de största kryptovalutabörserna i världen och den har funnits i flera år nu. Därmed visar det att två av de största ekonomierna i EU efterfrågar bättre och tydligare regleringar inom kryptovalutaområdet. Det är dock inte klart hur detta kan påverka den framtida utvecklingen av kryptomarknaden.Source link